บริษัท สุภัทรา ทราเวล จำกัด
โทร 02–115-4449, 099-879-7995 Hotline , 094-1649979, 090-2694414
  • th

แพ็คเกจทัวร์


แพ็คเกจทัวร์

แพคเกจทัวร์ของเรา

FUNNY SKI
HOKKAIDO

มกราคม - มีนาคม 2562

ราคา

45,999

บาท

FANTASTIC
HOKKAIDO

มกราคม - มีนาคม 2562

ราคา

47,999

บาท

WORLD HERRITAGE VIETNAM

วันนี้ - มกราคม 2562

ราคาเริ่มต้น

9,999

บาท

Luxury Jordan
7 days

29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 62

ราคา

69,999

บาท

KOREA โลกนี้สีชมพู
วันหยุดวันปิยมหาราช

18-22 /19-23 ต.ค.61

ราคา

19,988

บาท

มาแล้ว!! เวียดนามกลาง
4 วัน

ตุลาคม - มีนาคม 2562

ราคาเริ่มต้น

11,500

บาท

เช็ค - ออสเตรีย - สโลวาเนีย
- ฮังการี 8 วัน 5 คืน

28 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62

ราคา

72,991

บาท

ย่างกุ้ง - หงสาฯ - สิเรียม
- พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน

วันนี้ - มีนาคม 2562

ราคาเริ่มต้น

11,500

บาท

ย่างกุ้ง - หงสาฯ - สิเรียม
- พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน

วันนี้ - มีนาคม 2562

ราคาเริ่มต้น

11,555

บาท

ย่างกุ้ง - หงสาฯ - สิเรียม
- พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน

วันนี้ - มีนาคม 2562

ราคาเริ่มต้น

12,900

บาท